Tvervik Tidende VII

 

TVERVIK TIDENDE

 

Uavhengig avis basert på informasjon innhentet på gammelmåten.

                                                                                                               Årgang 1 Nr VII

Tvervik Postordreforening.

 

«Etter å ha venta på nyskautet sia novæmber, fekk e nok!» Tverviks nyeste forening; Postordreforeningen, har vedtatt å opprette postadresse Rognan for deretter selv å distribuere til forventningsfulle ventende.

 

«Over Svartnesrevo er over, igjen!»

 

Austavindskulingen truet med å legge heile fjordisen til tining på Leirvika, og skøyteløpet hang i et tynt ilsnøre som nå er røket, sier arrangementsmedlemmene. Nå ryktes det om et sviende tap for arrangøren. Ikke bare på grunn av tapte sponsorinntekter, men medaljer og diplomer som må forandres. Diplomene kan bare kastes, men edelt metall må inn til omgravering. (Kilde: Haltan S.)

Siste: De siste spor av fjordisen er borte og skipsfarten kan ta til igjen. (redaksjonen)

 

«Kraftpenger er også penger.»

 

En fornøyd kommunepolitiker til Tvervik Tidende etter å ha lest Statsbudsjettets oppdaterte tall.

 

Giganttorsk tatt ved Vedflågodden.

 

En stortorsk er tatt ved nevnte sted og vekten var godt over 21 kilo. Et vitne avviser at fangsten kan ses i sammenheng med et nylig besøk av fiskebilen i bygden. Torsken er muligens den største som er tatt i Tvervik-bassenget.

 

Fri flyt av flytebrygger?

 

Hvordan kan flytebrygger defineres? Kan de flyte fritt? Gjelder EØS-avtalen i dette tilfellet? Tvervik Frihandelslag stiller betimelige spørsmål.

 

Nytt ordtak fra bygden.

 

«Hver beiarværing sitt eget skolebygg og kommunesenter!»

 

Tvervik Moralske Forening i harnisk.

 

«Dersom det transporteres Viagra med hjemmesykepleien, så er dette noe som må tas opp på et høyere nivå!» sier foreningen i en følelsesladet uttalelse. Hvilket nivå det er snakk om, vet ikke redaksjonen i skrivende stund.

 

«Jerikos Rose!»

Uttrykket er ikke religiøst provoserende og kan derfor brukes fritt som kraftuttrykk, heter det i et manifest fra Tvervik Språkutvalg.

 

Smolt-news!

 

En smolt på 24 kilo ble satt ut på Os-valdet sist sesong. Dette må ikke forveksles med navnet på tidligere ordfører i kommunen. Kilde: Haltan S.

 

 

Kolonnekjøring for el-biler?

 

Tvervik Aggregatlag i samarbeid med Tvervik Rekkeviddeangst-fordriverforening tar grep for å forhindre frykt for at el-biler skal nektes å krysse Beiarskaret vinterstid. Aggregatlaget har gått til innkjøp av et mobilt aggregat montert på snøscooterslede slik at man raskt kan komme utladede sjåfører til hjelp.

 

Ukjent lidelse fra Tvervik vekker oppsikt i Helse-Norge.

 

Den for mange Tvervikfolk så velkjente plagen Rennjsel har vakt interesse både blant skolemedisinen og naturmedisinere. En Tvervikkar med røggondt forklarte lidelsen til en vikarlege som varslet Helsedepartementet som vil sende en delegasjon til Tvervik for nærmere undersøkelser. Tvervikkaren sier til redaksjonen at «når da e véromslag får e en sånn rennjsel nerigjøn røggen og knehasan». Redaksjonen stiller seg spørsmålet om at det er Tvervikdialekten som har spilt vikarlegen et puss. Men redaksjonen vil likevel avvente for å se om saken utvikler seg i spennende retning. (siden Fake news er forbudt, får man lage de nyheter man trenger for å overleve).

 

 

Tvervikdame med enda en morsomhet.

 

«Vet redaksjonen hva bror til Hellig-Olav het?» Riktig svar: «Helly Hansen».

 

Laksen har nådd døpefonten!

 

Etter at laksefisket har gitt ulike stimuli til befolkningen, kan man nå finne laksespor (!) i navnegivningen av nye guttebarn i kommunen.

Følgende navn er registrert pr 1. februar: Monrad Makkhølo, Laksvald Olai Kviriniussen, Jonathan Medstrøms, Billy Blysøkk Berg.

 

Veikryggen potetopptakarlag.

 

«Takk og pris førr coop-poteten!» heter det i et manifest fra laget.

 

Tvervik Høghusforening.

 

Planene om å bygge et femten-etasjers høghus ved Rødgarasjen kan løse mange av kommunens utfordringer vedrørende lokalisering.

«Høghuset er stort nok til å huse hele bygdens befolkning, samt skole, helsesenter og kommunehus», sier planleggeren som understreker at man får havutsikt og at Tverviks tilsynelatende evigvarende manglende mobildekning, kan bli løst. Godt potetland ligger i gangavstand fra det planlagte høghuset.

 

Ralljkattrabalder.

 

«Desse ralljkattan sku ha vør tvangsskøten», sier en Tvervikmann som er lei av kattestank rundt sildetønnene. Redaksjonen anbefaler å holde fisk vekk fra kattenes vandrestier og minner om at fiskelukt er for katter som radiobingo er for beiarværingan. En språkinteressert mann sier at ordet tvangsskutt muligens er et nytt ord i det norske sprog.

 

Værobservasjon fra Holmen.

 

Høgtind skjermer mot vestavinden, sier en værinteressert mann fra Holmen.

 

Tvervik HipHop-lag.

 

«Når våren kommer, skal vi snu opp ned på hele grenda»sier en rapper til TT.

 

 

 

Flytting av 17.mai.

 

«På grunn av tett snøfall i april, risikerer vi å arrangere nasjonaldagen i snøfonner hvilket er unødvendig all den tid det finnes flere dager på kalenderen», hevder en ivrig republikaner som nettopp har tatt ned flaggstangen til såkalt renovering. Redaksjonen følger saken nøye.

 

Haltan S kommenterer:

 

Nytt frå djupstålet:

 

Det er trist når tradisjoner tvinges ut av nærmiljøet. Å hoppe i høyet, med kollbøtter i djupstålet, samt diverse, for både jenter og gutter, ser ut til å være en saga blott. Unødvendig forskning har kommet til den konklusjon at gjennomsnittsalderen på befolkningen er blitt noe høy.

(Dessuten er mangelen på låver med høy i, helt borte.) ( journ.anm.)

 

Tvervik Atletklubb mangler klubbhus, heter det i et internt notat som er lekket fra kommunen. Hvordan lekkasjen har skjedd vet ingen. Men det er et faktum at det ble sendt inn søknad om støtte til innredning av et sommerfjøs til dette formålet. Avslaget kom etter at kommunen kom på befaring for å se det an. De brydde seg lite om bygget. De ville snakke med noen atleter. Og saken var tapt.

 

Oppdrettsnytt. Det har oppstått konflikt mellom planene om kraftutbygging i Karenelva og tinnmortoppdrett i Dalosen. Ingen vil påta seg meglerjobben, og konflikten ventes å vare evig.

 

 

Neste nummer:

 • skolesammenslåing med Nygårdsjøen?
 • sildesyner
 • tunnel gjennom Kleiberget utsettes pga porøst grunnfjell
 • meir røggondt-nytt

og mye mer

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende nr 6

 

 TVERVIK TIDENDE

cropped-Salten-e1474826144291.jpg

 

Uavhengig avis basert på informasjon innhentet på gammelmåten.

                                                                                                                Årgang 1 Nr VI

 

I dette nummer:

 • Laks i motstrøm – fiskere i medstrøm.
 • Skipsposisjoner pr 1.oktober
 • Amerikansk interesse for Tvervik
 • Tvervikdame med flere morsomheter
 • Tvervik Fløistrænglag
 • Utsetting av laks eller hvordan var det nå igjen?
 • Hakapik-kurs i november
 • Bunnløs Tvervikfjord?
 • Fiskekakefestival i Tvervik
 • Sliten Storjordmann
 • Rundflåget på Unescos verdensarvliste
 • Krav om sjøkunnskap for tilflyttere til Tvervik
 • Haltan S kommenterer.

 

 • Og mye mer!

Laks i motstrøm – fiskere i medstrøm. En manglende logikk.

Den økte vannføringen i vassdragene i Beiarn på grunn av regnværsperiodene som herjet på forsommeren, kan føre til at laksen møter for mye motbør i sin streben etter å nå frem til gyteplassene. Mens late, tilreisende fiskere halvvegs seiler medstrøms (dette i henhold til reglement for fiske i Storågen), må laksen og sjø-ørreten streve seg oppover dalen, heter det i en kritisk uttalelse fra Tvervik Garnsettarlag (nedlagt 1995).

Skipsposisjoner pr. 1. oktober.

S.H. Nilsens fartøy som sist sommer gikk i skytteltrafikk mellom Hundholmen og Tvervik, gav liv og mat til mange Tvervikmager.

De øvrige fartøyer ligger i sine betøyninger.  Siste: Nevnte skipseier har solgt sin båt og gått til anskaffelse av nytt fartøy. Redaksjonen gratulerer og kommer tilbake med mer. Det er et fartøy som virkelig vil sette en ny standard for båtene i havnen.

Amerikas Forente Staters Ambassadør viser interesse for Tvervik.

Selv om flere har protestert mot at president Trump er tilbudt hyttetomt på Grindmoen, har den amerikanske ambassadør vist interesse for prosjektet. At en Tvervik-dame har tenkt å døpe katten sin for Hilary, ser heller ikke ut til å dempe interessen, melder en mann som har tilgang til CNN.

Tvervikdame med morsomheter.

En Tvervikdame stoppet redaksjonen ved Svingjen for å formidle en morsomhet. Hun hevder at ordet Villmarksdagene er feil da all mark i Norge regnes som vill. Redaksjonen har under tvil tatt inn morsomheten.

Tvervik Fløistrænglag.

Laget melder at man heller ikke i sommer har hatt tid til å samle inn nedfalne fløistrenger på grunn av at bjørka løypte helt fram mot slutten av juli.

Utsetting av laks eller hvordan var det nå igjen?

Det er observert fiskere som setter ut fisk i Beiarvassdraget.  I følge Fylkesmannen er utsetting av fisk i et vassdrag som tidligere er blitt friskmeldt, å regne som alvorlig miljøkriminalitet.  Det er en tidligere garnfisker som melder dette til redaksjonen.

Om bunnforholdene i Tvervikfjorden.

Det må foretas bunnmålinger av indre Tvervikbasseng, hevder en fortvilet båteier etter flere ukers resultatløs sokning etter fortøyningen fra i fjor.  Dykkeren fra Latvia som TT skrev om tidligere, har vegret seg da han har god jobb med sikker inntekt.

Tvervik Rovviltlag skaper røre. Selfangst på Nesodden.

Tvervik Rovviltlag i samarbeid med Nesodden Selfangerforening , vil snart arrangere et kurs i selfangst på Tarnesodden. Det vil bli øvet både med rifle og hakapik. En tilreisende Tromsømann med erfaring fra isen, vil lede kurset.  Siste: Arstad Greenpeace vil arrangere en demonstrasjon mot kurset ved Stien, men har av hensyn til egen sikkerhet lagt denne demonstrasjonen til senere på høsten.

Tvervik Frihandelslag bryter med EØS!

At man gjennom en slik handling, kan sette hele EØS-avtalen i fare, ser ikke ut til å stanse de målbevisste medlemmene av Frihandelslaget. Målet er å få kontroll over prisene på pilpotet og hysekaker.

Siste: En enorm overproduksjon av pilpotet i Tvervik sist høst, har sendt prisene ned til et nivå med den dypeste jordkjeller, sier en skuffet produsent. Han mener at Frihandelslaget har opptrådt egenrådig og enerådende uten solidaritet med de skadelidende.

Stanjtrøkonkurranse.

Denne ble satt i gang i august og ser ut til å foregå fortsatt, melder en strandvandrer. Redaksjonen lurer på om noen har glemt hele prosjektet.

Fiskekakerevolusjon i Tvervik?

Postmannen forteller at han fikk servert en ny type fiskekaker sist uke. Det spesielle med fiskekakene var at de var tilsatt byggmel og såpass mye bakepulver, at jeg er fortsatt mett ei uke senere, sier den smørblide postmannen til vår matspaltist.

Unescos verdensarvliste.

Når en danseform fra Mellom-Ameriken og en saus fra Afrika kommer på denne listen, bør Rundflåget havne på listen også, hevder en lokalengasjert Tvervik-mann til avisen.

Søvnig Storjordmann med uttalelse.

«Mopeder uten lydpotte er verre en sure kvinnfolk som ikke kom seg på salget i Bodø på grunn av stengt vei over Beiarfjellet», sier en trett besøkende fra Storjordmoen på ettermiddagskaffe hos TT.

Tvervik Gourmetlag med planer.

Neste år stiller vi på Villmarksdagen med våre nye retter. Vi nevner blant annet Lakseleverpostei, Elgnyrepaté, Hyshøv nedlagt i tyttebærgelé, Hæmul-suppe, Timoteimarinert Lysing, Seljesaus og mye annet, sier en initiativtaker.

Utspill fra nabogrenda om Peer Gynts opphav.

Under en fest på ungdomshuset på Arstad seint 1960-tall, hevdet en lokal, litteraturinteressert Arstadmann at når han leste versedramaet til Ibsen, var det som han så Goullevagge for seg. Ibsenselskapet i hovedstaden har bedt Tvervik Tidende om å få oppgitt kartreferansene for stedet slik at man kan jamføre opplysningene opp mot førsteutgaven. Det var ikke Hotmakers som spilte på festen og på grunn av fjordisen hadde mannen ikke fått levert drikke i tide til dansen begynte. Som erstatning hadde han laget et hjemmebasert produkt som tydeligvis slo an.

Tvervik Ornitologklubb med henstilling til Beiarns befolkning.

Klubben ber folk holde seg hjemme i ruge- og hekkeperioden. All denne travingen i skog og mark i Beiarn vår, sommer og høst er kun et forstyrrende element, sier et aktivt medlem til avisen.

Krav om sjøkunnskap for nye tilflyttere.

Det er nå så mange tilflyttede sjøfolk i Tvervik, at Tvervik Sjømannslag og Tvervik Skipskapteinslag vurderer å kreve minimum kystskippersertifikat for nye tilflyttere.

Nyheter i kortform.

Nyheten om flyforbud for droner i Tvervik i ferie- og høgtidsstunder, ja, hyrdestunder også, er godt mottatt.

Tvervik Tennjvedlags planer om å produsere neverstaur er også positivt mottatt.

Haltan S kommenterer.

         En nabo til en av avisens korrespondenter har i alle år hatt fuglekasser i trærne rundt huset. En fin gest til de små! Men nå i høst, på grensen til rimfrost, ble tre av kassene i hagen hans malt. En gul, en blå og en rød. Dette kan være noe så harmløst som en kommando fra samboeren til maleren, men man skal i disse tider være på vakt mot slike uventede forandringer.  Tvervik Ornitologklubb vil følge dette opp.

Tvervik Venstre er lei av seg selv og søker seg selv opplyst. Det forventes offentlig flaggdag og servering av Pizza Grandiosa på dagen.

 

Neste nummer:

 • Mye å se fram til! Haltan S kommenterer sildefiskeren som åt opp agnsilda til jul.
 • Tvervik Aggregatlag med planer for trygg kolonnekjøring for el-biler.
 • Håp for skøyteløpet «Over Svartnesrevo»?
 • Kraftpenger er også penger.
 • Transporteres det Viagra med offentlige kjøretøyer i Beiarn?  Tvervik Moralske Forening med manifest.
 • Tvervik Postordreforening med egen postombæring.
 • Nye guttenavn registrert i Beiarn. Påvirkningen av laksefisket er enorm.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende nr 5. Årgang 1 SOMMERNUMMER

STORT SOMMERNUMMER UTEN AGURK- OG VANNMELONNYTT!

I dette nummer:

 • Hundehotell i Billotmoen.     –  Snuavgift redder kommuneøkonomien.
 • Donald Trump til Tvervik     – Sensasjonelt funn kaster nytt lys på kommunedebatten
 • Spor av kirke i Tvervik.   – Kaptein Sabeltann-nytt.   – Fotball-Em, uttalelse fra Gahr Støre
 • Nytt fra snikbergingsselskapet – Vindmølleprosjekt på Tverviknakkan.
 • Attkjepa som energisparer   – Mona Lisa i Seglfjellet?  – Om klokkeklangen i Beiarn kirke.
 • Manifest fra Tvervik Steinbrytarunion. – Medmerking i Tvervik  – Brøndål Invest
 • Notat om slektsbok for Beiarn   – Ordtak fra Tvervik   – Nytt politisk parti

Hundehotell.

Det planlagte hundehotellet på Bollotmoen vil bli utstyrt med Skype slik at ferierende i utlandet kan ha daglige oppdateringer med sine kjære firbente. Den store tidsforskjellen mellom hundehotellet og f.eks Thailand vil bli en utfordring for innehaverne som vil bli vekket i tide og utide av nervøse hundeeiere som følger vedkommende lands tidssone.

Hotellet som allerede har en filial i Rana, ber om at man ved avhenting har med seg følgesperson uten jetlag da det har vist seg at eierne krever feil hund utlevert. Hotellet som kun har tenkt å ta inn rasehunder med stamtavle, har en søknad inne for kommunal støtte som forventes imøtekommet da kommunestyret består av dyrevennlige folk.

Snuavgift redder kommuneøkonomien.

Som et ledd i arbeidet med å fylle opp kommunens fonds, har en gruppe initiativrike Tvervik-karer sendt et forslag til kommunen der de foreslår at det innføres en snuavgift for biler, sykler, mopeder og joggere på Tvervik Kai. «Hadde jeg fått en femmer for hver gang noen snudde på kaia gjennom årenes løp, hadde jeg vært millionær i dag», sier en tellenem person blant forslagsstillerne.

Donald Trump tilbys hyttetomt på Grindmoen.

På grunn av sin slagferdighet er denne karen nesten som Tvervik-kar å regne og han vil bli et perfekt innslag på kaia om sommeren, heter det i en redegjørelse fra Tvervik Turistlag.

Sensasjonelt funn kaster nytt lys på kommunedebatten.

En Tvervik-kar som ruslet rundt ungdomshuset Vårliv den 2. mai mens han ventet på en viktig telefon, fant et ark med utkast til en tale som viser at det foregår hemmelige planer for kommunesammenslåingene.

I taleutkastet heter det:

Det er for mange kommuner på B i Norge, dessuten burde kommuner slås sammen ut fra behov, ikke ut fra hvem de grenser opp mot. Slå sammen Oslo og Trondhjem så fikk man kanskje et godt fotball-lag i hovedstaden og trondhjemmere kunne fremstå som det de alltid har ønsket å være: Søringer! Agderkommunene gis til Danmark så synker prisene på svinekjøtt og man slipper fergen. (kunstpause).

Gjenfylling av Mjøsa sikrer en storkommune som kalles Prøysen.

Bergen burde deles opp og legges inn under strilekommunene fordi hele byen er en konstruksjon utført av østersjøfolk høye på Hansa, dessuten regner det vel mye i byen. (latter?). Rogalendinger med bystatus burde flyttes ut på landsbygden der de hører hjemme i stedet for å svime rundt i oljehyr i sørvesten.

Tvervik Tidende har originalen i sitt arkiv.

Kjerkraustvollen – ukjent kirkested fra Middelalderen?

En navnegransker sier at navnet tilsier religiøs aktivitet, men er usikker på når dette har foregått.

Kaptein Sabeltann-nytt.

En dramagruppe fra Tvervik har søkt Terje Formoe i Kristiansand om å få laget et syngespill med arbeidstittelen: Kaptein Sabeltann og tyvfiskerne fra Gildeskål.  Et eget amfi bli bli satt opp av rækved og kommunale midler i Tvervikosen.

Jonas Gahr Støre kommenterer Em i fotball.

« Jeg mener at det sett fra et gressteppeperspektiv ikke er noen grunn til å unnslå seg noe av den tiden jeg ikke tilbrakte på stadion» sier Ap-lederen til Tvervik Tidendes sportsreporter.

Årsmøte i snikbergingsselskapet.

Tvervik Snikbergingsselskap har hatt årsmøte. I referatet leser vi at sittende styre ble enstemmig vedtatt. I en pressemelding uttrykker selskapet fortvilelse over manglende fjordis og man ber Salten Kraftsamband og NVE om å iverksette tiltak. «Klimaendringene må ikke få skyld for all galskap her i verden, i dette tilfelle er det manglende tilførsel på ferskvann på grunn av kraftutbyggingene i Storå og Gråttå som er hovedsynderen. Redusert tilsig av ferskvassvatn til Tvervik-bassenget må kompenseres!» uttrykker selskapet.

Vindmølleprosjekt på Tverviknakkan i medvind?

Vindmøllen vil levere nok kraft til Tvervik i den mest intense vaffelstekingsperioden og i søddaustkulingen vil man få nok strøm til en koffekoking også, heter det fra Tvervik El-Lag.

Attkjepa som energisparer.

-Attkjepa er en bedre energisparer enn falljstraumen, melder en spar-sommelig fisker fra Midtbygden. – Vi brukte tre timer fra Agnesodden til Selliskjeran og sparte en halv liter drivstoff, fortsetter den miljøbevisste hobbysparer.

Italiener vil male Mona Lisa.

En kunstmaler fra Firenze er så betatt av seglet i Seglfjellet at han vil male Mona Lisa direkte på bergveggen. Han hevder at idéen kan utkonkurrere Louvre-muséets original. Med lyssetting av maleriet kan vinterturismen få et oppsving i området.

Kirkeklokkens klang.

Da man tidlig på 1960-tallet måtte nødreparere kolven, mistet klokken en god del av sin klang og kirkegangen har siden vært nedadgående, sier en oppvakt Tvervikmann.

Manifest fra Tvervik Steinbrytarunion.

Veg ut fjorden kan ha en selvoppfyllende profeti ved at innbyggertallet synker. Rådmannen burde heller innstille til formannsskapet en sak om å få veg inn fjorden for dermed kunne lokke tung kapital til bygden, heter det fra siste møte i unionen.

Manglende medmerking.

En lokal fisker med havn i Gildeskål husket bare det ene medmerket, nemlig at raustet på Kistrabben skal dekke Geithellarn, men husket ikke det andre. Resultatet ble en forvirret fisker og han klandrer Årbok for Beiarn for dette. « Av all informasjon om gjengrodde stier og fremfusne fjelltynere man får gjennom denne boken, burde medmerkene på Tvervika vært med allerede i første årgang av boken», sier en rasende kveitefisker med tilvaset kveitevad og dertil tilhørende 15 kilo agnsild.

Brønnål-oppdrett i Tvervik.

Etter at det kommunale vannet fra Ågleina er blitt en del av vår hverdag, står det nå fulle brønner som ikke er i bruk rundt omkring i Tvervik. Et interesselag med det foreløpige navnet Brøndaal Invest, jobber med planer om noe som kan bli en mulig næringsveg. « Røkt brønnål var et viktig næringstilskudd i de harde trettiåra», sier en tilreisende Oslomann med kapital til TT.

Notat om slektsboka.

«Manglende Tvervikfolk i Slektsbok for Beiarn kan tyde på lav reproduksjonsevne», sier en amerikaner på slektssøk til TT.

Ordtak fra Tvervik.

« Fram og tilbake er ikke like langt, det er dobbelt så langt!» er et ordtak fra Tvervik som har sitt opphav hos en Tvervik-kar som rodde til Kjelling for deretter å gå på frierføtter til en Gildeskåldame på Inndyr utan hell.

Nytt politisk parti!

En gruppe Tvervik-karer har sett seg lei på unge, fremadstirrende politikerspirer og vil forsøke å organisere seg under en liste kalt Tvervik Tilårskomne. – Alle over 50 år er velkommen! står det i innbydelsen.

«Programmet tar vi etter hvert, men hovedslagordet er: Veg ut av uføret!» heter det i et referat fra første møte.

« I fremtidens kommunestyre, uansett kva kommunen vil bli hetende, vil begrepet Tvervikbenken bli et ankerfeste i fremtidig lokalpolitikk!»

Ungdomspartet vil bli hetende Tvervik Kommende Tilårskomne.

Fylkesmannen kritisk til Tvervikreservatets administrative aktivitet.

Fylkesmannen har med hjemling i Lov om Naturparker avslått Tvervikreservatets søknad om rett til å møte på Fylkestinget fra høsten av. Reservatslederen har likevel til hensikt å møte i kantinen under møtet for å vise sin tilstedeværelse uten stemmerett. Ved eventuelle kongebesøk i regionen i fremtiden, tar reservatlederen det for gitt at han får plass ved et sentral plassert bord og mulighet til å prate skit med de kongelige. Tvervik Tidendes hoffreporter, Haltan S, har henvendt seg til Slottet og avventer svar derfra.

Tvervik Monarkiforening hilser den britiske dronning.

Foreningen har sendt følgende telegram til den britiske dronning i anledning Dronningens 90-årsdag:

«Vi holder glassene høyt for Deres Majestet i aften og håper at Dronningen finner det av Tvervik Monarkiforening tilsendte stykke røkelaks til Dronningens tilfredshet. Laksen er dessverre av oppdrettsmessig opprinnelse, men så fort vi kommer over ekte fjordlaks, vil et større eksemplar av arten oversendes Dronningen

Haltan S kommenterer:

 • Myra kvinneforening slo allerede i 1954 fast at vintrene i Tvervik kan være kalde.
 • En halvt ihjelfrosset kattunge som ble funnet og tatt inn til avtining, fant ut etter god forpleining at åpne ytterdører er til å brukes og forsvant for så å bli funnet avkjølt senere samme uke. Føljetongen vil nok fortsette…….

I neste nummer:

 • Laks i motstrøm – fiskere i medstrøm
 • Amerikas Forente Staters Ambassadør til Norge viser interesse for Tvervik.
 • Egen Tvervikdrakt?
 • Tvervik Rovviltlag skaper kontrovers.
 • Om bunnforholdene i Tvervikfjorden
 • Pilpotetproduksjon skaper krøll for Tvervik Frihandelslag etter Brexit.
 • Stanjtrøkonkurranse
 • Selfangerforeningen vekkes til live
 • Unescos Verdensarvliste
 • Tvervik Gourmetlag deltar på Villmarksdagene
 • Tvervikdame med flere morsomheter på lager.
 • Var Peer Gynt fra Beiarn?
 • Søvnig Storjordmann med uttalelse.
 • Og mye mer.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende nr 4. Årgang 1

 • Ågdrågja – mer virkelig enn man skulle tro?
 • Emmisæren som gikk på vannet fra Tvervik til Larsos – et vidnesbyrd
 • Økte fartskontroller i Tvervikdalan – tips frå UP
 • Forsøk hos Tvervik Fiskebolleforening ender i Brussel som ekstremisme?
 • Minkhusbakkan – et minne for livet
 • Motorsykkelklubben
 • Tvangspålagt firetakters plenklipper ender nabofeide i middagstiden.
 • Grøfting av Storlimyrene, gir økt vannføring i Edvardbekken, enn så lenge.
 • Artic Race of No Way – Tvervik Sykkelunions planer forkludret av internasjonale regler og manglende fjordvei
 • Jens Book Jensen på Tverviktur på 50-tallet?
 • Gamle Salten i sommeropplag i Tvervik? Ny idé frå Tvervik Rederilag.
 • Handelsflåten til Tvervik?
 • Haltan S – fast spalte fra skrivefør medarbeider
 • Og mye mer.

Ågdrågja – mer virkelig enn man skulle tro?

Sist utgave av TTs omtale av skremmevesener for barn i eldre tid, har avstedkommet en klage fra Barneombudet hvilket gjør at Tvervik Tidendes Etiske Råd, enstemmig har vedtatt å innstille disse omtalene. Dette til etterretning for leserne.

Emissæren som gikk på Storåga fra Tvervik til Larsos – et vidnesbyrd.

Et vitne som ønsker anonymitet, forteller at man etter et møte kunne se at emissæren gikk elva helt opp til Larsos hvor en åpen råk ved Osbakk, tvang ham på land. «Slike opplevelser glemmer man ikke», sier vitnet.

Aukte fartskontrollar i Tvervikdalane – tips frå UP.

Vi har ingen planer om dette, seier en polititenestemann i politiet som er vestlending og påpeikar kravet om nynorsk i norsk media.

Forsøk hos Tvervik Fiskebolleforening ender i Brussel som ekstremisme?

Tvervik Fiskebolleforenings nøye gjennomtenkte plan om å ha røkt bacon i fiskebollene, har havnet i Brussel som en mulig ekstremismesak. I følge alle de tre store verdensreligionene, er svinekjøtt urent og  dermed også svindyrt å produsere, heter det i en foreløpig stoppordre fra Coop Norge.

Minkhusbakkan – et minne for livet .

«Da det var minkoppdrett i Tvervik, var det moro for oss småkarene å stikke fingeren inn til minken for å se på reaksjonen», sier en Tvervikmann med et fint arr på høyre pekefinger.

Siesta Horror og kompresjon.

Siesta Horror eller Tvervik MC-Club vil i sommer sette i gang forsøk med å variere kompresjonsforholdet i sylindrene. Det vil bli foretatt test-kjøring fra kaia og opp til Høgna i juli, men ikke etter midnatt.

Grøfting av Storlimyrene gir økt vannføring i Edvardbekken, enn så lenge.

Storlimyrene samler opp store mengder vann som bare blir liggende og ta opp plass, sier en grunneier til Edvardbekken som har planer om småkraftverk i nær framtid.

Tvangspålagt firetakters plenklipper ender nabofeide.

Tvervik Gressklipperlag har pålagt en eier om å gå over til firetakter da den totakter vedkommende benyttet var gammel og hadde lekk lydpotte. Gressklipperlaget minner om at middagsstunden om sommeren vanligvis er mellom 12.30 og 16.30. Eieren har imøtekommet pålegget.

Artic Race of No Way – stans i planlagt sykkelritt.

Tvervik Sykkelunions planer om stort sykkelritt er stanset av internasjonale regler. Sykkelunionen hadde tenkt å bruke uttrykket Artic Race of No Way som en politisk brekkstang i sitt arbeid for sykkelsti ut fjorden, men etter en klage fra det noe større arrangement ved Hundholmen, må sykkel-unionen endre sine planer.

 

Jens Book Jensen på Tverviktur?

En Tvervikmann hevder hårdnakket at han så Jens Book Jensen ta M/S Ofoten til Tvervik like etter Koreakrigen var slutt på 50-tallet. Grunnen til at han kommer med dette nå er ukjent, men kona til nevnte Tvervik-mann mener det var en mann fra Sør-Finnset som i sør-vestkulingen over Salta minnet om Bokken og at begge hadde besøkt Restaurant Neptun i god tid før avgang.

Gamle Salten i sommeropplag i Tvervik? Ny idé fra Tvervik Rederilag.

Tvervik Rederilag ligger så men ikke i opplag og har rettet en henvendelse til eierne av Gamle Salten ved Hundholmen om å tilby sommeropplagsplass i Kistvika. «Her vil Gamle Salten føle tilhørighet og varme», heter det i en følelsesladet uttalelse fra laget.

Handelsflåte i Tvervik?

«Idéen om å ha salg av husflidsprodukter, gatekjøkkenmat og ha kaffe-servering på Gamle Salten i sommeropplag i Kistvik, er jo genial. Det blir jo reine handelsflåten», sier en opprømt idéinnehaver til TT.

Kommunesammenslåing – et naturlig argument imot.

Tvervik Falljstraumlag er uenig i at man skal kunne risikere å havne i Gildeskål igjen, selv ved flo sjø.

Haltan S – fast spalte fra skrivefør medarbeider.

Innlegget er forsinket da den skriveføre har mistet forbindelsen til sin egen skriver. Det kommer i neste nummer.

 

I neste nummer:

 • Hundehotell i Bollotmoen
 • Snuavgift til kommuneøkonomiens beste.
 • Donald Trump til Tvervik.
 • Stod Beiarns første kirke på Kjerkraustvollen?
 • Kaptein Sabeltann-nytt
 • Årsmøte i Snikbergingsselskapet.
 • Engelskmann i Tvervikdalan.
 • Attkjepa som energisparer.
 • Om klokkeklangen fra Beiarn kirke.
 • Melding fra Brønnøysundregistrene.
 • Notat om Slektsbok for Beiarn.
 • Manglende med-merking førte til irritasjon.
 • Brøndål Invest – spennende planer for Tvervikgrenda.
 • Manifest fra Tvervik Steinbrytarunion.
 • Ordtak fra Tvervik.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende Nr 3 Årgang 1

 • Nye momenter i saken om utnyttelse av Tvervikhalsen som fremtidig jektemuseum.
 • Hvor høyt opp går silden under vårgytingen? – vitneobservasjon fra Eiterjord.
 • «Elgen har også følelser» – dyrevenner slår alarm
 • «Savnet av fjordisfisket gjør noe med meg» – et dybdeintervju.
 • Rundtur med buss-båt via Tvervik organiseres uten reisesyketabletter.
 • Kan en marinebase på Kakvika demme opp for russisk aggresjon?
 • Laksvald over alle grenser – en sosiomarin tilnærming.
 • «Ræfsgaupa skremte nesten livskiten av meg», Naturminner
 • Sommerskole i Tvervik?
 • Fransk skrivemåte av utvalgte stedsnavn i Tvervik
 • Glemt matrett fra Tvervik til heder og verdighet igjen.
 • Speneluren – et alpint område.
 • Gatagiri og andre skremmende figurer som barneskremmer.

Fremtidig jektemuseum på Tvervikhalsen – en kulturpolitisk betenkning.

«Jo mer jeg tenker på denne idéen, jo mer usikker blir jeg», sier lederen av Tvervik Jektelag til TT.

Hvor høyt opp i Storåga går silden? Uvanlige sildesyner ved Eiterjord.

En Eiterjordsperson har ved henvendelse til TT, gjort rede for en underlig observasjon da han en tidlig søndagsmorgen, etter en lengre frokost under kirketiden, gikk en tur til elven hvor han observerte ti sild som lå og fløt i bakevjen nedenfor det gamle garnsettet på gården. «Dette må da være en biologisk sensasjon?» spør den naturinteresserte Eiterjordbeboer til TT.

Professor bekrefter sildesensasjonen ved Eiterjord!

En professor ved Havforskningsinstituttet som ønsker å være anonym, da Tvervik Tidende foreløpig ikke er registrert som mottaker av pressestøtte, og at han dermed ikke får videnkjent omtale, sier at observasjonen av sild ved Eiterjord er en sensasjon. «Enten har klimaendringer kombinert med lav vannføring etter kraftutbyggingen, gjort at saltvannet nå passerer Vold Bru, noe som er langt fra sannsynlig, eller så har kobbe eller laksand jaget silden oppover elven utan at silden selv har registrert overgangen fra saltvann til ferskvann noe som har ført til den visse død», sier professoren i en setningstung redegjørelse.

Storjordmann står fram som mannen bak sildeeventyret.

En mann fra Storjord, med røtter både fra Nerbygda og fra flere kommuner i Salten, vedgår at han etter nyheten om manglende is på Tvervik-fjorden, i rent sinne og uten å tenke seg om, helte ut en bøtte med agnsild han hadde kjøpt på Rognan høsten 2015, i Storåga. « At silda skulle havne i en bakevje på Eiterjord, var ikke en del av planen,» sier Storjordmannen som samtidig tilbyr to sniker til salgs.

Har elgen følelser?

En dyreverngruppe fra Sverige, på fotosafari på Tverviklia, har meldt inn at elgen løper når man tar fram fotoapparatet. «Dette gjelder både digitale kameraer og gode, gammeldags papirfilmapparater» , sier Magda Johansson från Uddevalla, som sier at man før ankomst hadde fått forsikringer om at elgen er et sløvt dyr som er lett å fotografere, dette med henvisning til de hundretalls prospektkort med bilder av elg som er å få kjøpt i norske butikker.

Manglende fjordfiske – en kilde til melankoli?

Det på forhånd annonserte intervju med en fisker som ville formidle savnet av det gode, gamle fjordfisket med garn, er utsatt etter fremlegging av syke-melding fra fastlegen.

Rundtur med båt og buss via Tvervik som organiseres uten reisesyketabletter er en risiko, sier testgruppen i Tvervik Turistlag.

En testgruppe som i oktober gjennomførte en testreise med en 22 fots Viksund til Tvervik i stiv kuling over Salta, med påfølgende bussreise tilbake til Hundholmen, sier at en slik reiseform er særdeles krevende og at kun sjøsterke turister må være målgruppen for en slik virksomhet. «Da vi stoppet for å se på straumkjelene i Saltstraumen, var reisen over for testgruppen.» sier lederen.

 

Marinebase på Kakvika – en trygg framtid for Tvervikfolket?

En pensjonert kapteinløytnant fra Den Kongelige Norske Marine, på vårfiske etter sjø-ørret på Kakvika sist april, sier at han sjelden har et sett et bedre egnet sted for å etablere en marinebase. «Russerne vil aldri våge å passere Ferrissundet for deretter å kunne havne i åpen kamp på Agnesfjorden med vårt batteri på Lygahågjen» sier den pensjonerte hedersmann som fikk to hyser under intervjuet.

Laksvald over alle grenser – sosiomarin tilnærming.

En sosiolog fra Fauske, med røtter i Beiarn, sier at han i sin påtenkte doktorgradsavhandling vil fokusere på at begrepet laksvald nå har forlatt fjorden og er på veg oppover dalen. «Når man begynner å sette ut fjordfisk ovenfor Høgforsen, for deretter å fiske etter den, og så opprette laksvald der, har den urbanistiske tankegang også nådd denne delen av kommunen og er dermed sosiologisk interessant.  Tvervik Garnsetterlag har tenkt å invitere doktoranden til temakveld i Tvervik når doktorgraden er i trygg havn.

 

«Ræfsgaupa skremte nesten livskiten av meg» – et naturminne.

En ivrig bærplukker har en plan om å formidle naturopplevelsen under inneværende års Villmarksdager. Tvervik Tidende som møtte mannen med en oppriktig forventning om å få del i naturminnet allerede nå, ber andre «formidlere» om å bruke andre medier til å markedsføre sine idéer hos enn denne avis som har et trangt reisebudsjett.

Sommerskole i Tvervik.

En overivrig folkeskolelærer hevder han har planer om å etablere en sommerskole i Tvervik for lærenemme barn i alle aldre.                                                                                                                   Temaene er: * Lysår som målestokk for å beskrive savnet etter en veg ut fjorden.  * Omregning fra millimeter til omfar. Nyttige tips fra garnsettingens historie. * Hamling i sødd-austen – praktiske tips. Påmeldingsblankett vil bli lagt i postkassene.

Fransk skrivemåte av stedsnavn i Tvervik.

På samme måte som Bodø nå har fått stedsnavn på samisk, har Tvervik Turistlag drøftet om å få franske skrivemåter på en del stedsnavn i Tvervik for å lokke flere franske turister til stedet.

«Hågjen – La Colline, Lisj-Hågjen – La Petit Colline, Gara – La Ferme, klinger utmerket godt, men oversetteren trenger litt tid på Størkanakkjen og Skjulbrusmyra», sier en representant for Turistlaget.

Glemt matrett til heder og verdighet igjen.

Etter at Coop solgte noen liter surmelk(kefir) ved en feiltakelse til en tilreisende utlending, dette på grunn av språkproblemer hos den tilreisende, fikk flere i Tvervik idéen om å bringe Saupsuppe på bordet igjen. Den tilreisende har nå forlatt stedet, sier en kilde til T.T.

Speneluren – mulig konkurrent til Vestvatn Alpinanlegg?

En delegasjon fra Tvervik Alpinlag reiser med buss til Hundholmen neste uke for å legge frem planer om Speneluren Alpine Løype for en representant for Innovasjon Norge. «Etter møtet er det saltkjøtt, flesk og kålrabistappe på Løvolds», sier en sulten Tvervikmann som samtidig minner om at denne retten sjelden er å se på middagsbordene i Tvervik.

Misforståelse om fluktforsøk i Tvervik.

En ferierende Tvervikmann sier til TT at hans samboer slett ikke forsøker å flykte hver formiddag rett før middagstid, slik enkelte observante beboere har meddelt Tvervik Tidende sist juli. «Vi har en avtale om at hun for treningens skyld går til kirkestedet Moldjord og at jeg like før middag, henter henne i min bil slik at vi kan spise sammen», sier mannen som egentlig ikke har tid til denne utfarten i neverløypingsperioden.

Gatagiri – en av fleire skremmevesener i barneoppdragelsen.

Tvervik Tidende vil i en serie fremover presentere de skremselsvesener som man har benyttet i gamle tider for å oppdra barna. I følgje FN-konvensjonen er disse nå ikke lenger tillatt til daglig bruk.

Neste uke er det Ågdrågja, men i dette nummer vil vi presentere Gatagiri som i følgje folketroen var ei slem hekselignende dame som satt i trærne etter mørkets frembrudd og fanget unger som ikke var kommet seg inn og hjem. «At Gatagiri hadde gode tider i mørketida sier seg selv», sier en Tvervik-mann som fortsetter med at barndommen var som en skrekkfilm dersom man ikke rakk hjem før lyset gikk.

Slagferdig sørlending på Tvervik-kaia.

En tilreisende sørlending som utbrøt da han så en Tvervikdame med sidt skjørt at hun ikke måtte finne på å slå bakk, for da ville hun få skjørtet i propellen, vakte munterhet i forrige uke før båtanløpet.

I neste nummer:

 • Ågdraja – meir virkelig enn man skulle tro?
 • Emmisæren som gikk på vannet fra Tvervik til Larsos – et vidnesbyrd
 • Økte fartskontroller i Tvervikdalan – tips fra UP
 • Forsøk hos Tvervik Fiskebolleforening ender i Brussel som ekstremisme?
 • Minkhusbakkan – et minne for livet.
 • Tvangspålagt firetakters plenklipper ender nabofeide i middagstiden
 • Grøfting av Storlimyrene, gir økt vannføring i Edvardbekken, enn så lenge.
 • Artic Race of No Way – Tvervik Sykkelunions planer forkludret av internasjonale regler og manglende fjordvei
 • Jens Book Jensen på Tverviktur like etter krigen?
 • Gamle Salten i sommeropplag i Tvervik? Ny idé frå Tvervik Rederilag.
 • Handelsflåte i Tvervik
 • Haltan S – fast spalte fra skrivefør medarbeider.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende Nr 2 Årgang 1

 • Rakatausa – en jobb for utvalgte
 • Saltlakemuseum i Tvervikosen
 • Ny kontrollstasjon for bomvegfarende i Austdalbakkan
 • Maskinskade var ekko fra Seglfjellet
 • Falljstraumen som bensinsparer
 • Ny molo
 • Fra Fiskeribølge til DAB
 • Boligfelt i Størkanakkjen
 • Vedlikehold av Pont de Else
 • Vikingveien
 • Øsekarmysterium
 • Måsen er ankommet
 • Granplanting til besvær
 • Seglet i Seglfjellet
 • Bryggedans
 • Dykkerkurs
 • Tvervik Tamreinlag
 • Midtskiller
 • Hydraulisk port i Ferrissundet
 • Ordtak
 • Taubane
 • Mølndammen-nytt og mye mer

Rakatausa – en jobb for noen få utvalgte.

Rakatausas oppgaver var og er å rake unna etter ljåen slik at neste runde går lettere for ljåmannen. Hun må være rask og ikke redd for å jobbe helt til smertegrensen, heter det i en uttalelse fra en slåttekar som har hatt flere til utprøving.

 

Saltlakemuseum i Tvervikosen.

Etter rydding i et vedskjul har man funnet tre gamle saltsei-tønner av ulik årgang. Dette har igjen gitt eieren idéen om å få etablert et saltlakemuseum i Tvervikosen. Historielaget er positive til idéen.

 

Ny kontrollstasjon for bomvegfarende etableres i Austdalbakkan. Kontrollstasjonen registrerer automatisk de ikke-betalende og en bom senkes etter at bilen har passert. Dette umuliggjør retur og man må belage seg på lengre tids venting i Austdalen der nordavinden er sterk til tider. Salten Skogselskap melder at det er mulig å leie deres eiendom til overnatting.

 

Maskinskade var ekko fra Seglfjellet.                                                                                   En septemberfisker fra Gildeskål som i nattens mulm og mørke ville forsøke seg etter sei i Mulhammerstraumen (dette i følge han selv),  ringte Redningsskøyta da han fikk mistanke om maskinskade. «Motoren har gått fra to-takts til fire-takts på et øyeblikk», meldte han. Da det lokale fiskeoppsynet tok beslag i både båt, garn, bil og tilhenger, kunne de informere mannen om at det var ekko fra Seglfjellet som hadde spilt mannen et puss. Det vurderes satt opp skilt i Ferrissundet for å unngå slike unødvendige utrykninger, melder Redningsselskapet.

 

Falljstraumen som bensinsparer for større fartøyer.                                                  En pensjonert tankskipsskipper fra Hundholmen, på mørkefiske i fjorden sist høst, fikk motorstopp ved Galthamaren på veg innover. «Da vi hadde fikset problemet, hadde falljstraumen tatt oss helt ut til Juldagen og vi gav opp planene om videre fiske», sier mannen som vil melde fra om denne energisparemodellen til sin tidligere arbeidsgiver.

Ny molo fra Vedflaugodden til Nesodden sikrer mot Sødd-Austen.                      På grunn av dybdeforholdene på stedet vil moloen kun virke  ved lavvann.

 

Fra Fiskeribølge til DAB – en lytters bekjennelser.

– De kan kalle det hva fanden de vil, signalene er og blir elendige her i Tvervik, sier en aktiv radiolytter.

 

Boligfelt i Størkanakkjen                                                                                               Boligfeltet blir i bratteste laget, sier teknisk etat som har foretatt målinger.

 

Nytt vedlikehold av Pont de Else gir sikker overfart for kattene.                          Vår super-effektive samferdselsminister får jobben utført før problemet er meldt inn, sier en betatt Frp-velger til TT.

 

Vikingveien ved Dalvolden.                                                                                                           I følgje EUs regelverk kan veien få status som nasjonal stamveg, dersom søknaden går gjennom , sier initiativtakeren.

 

Øsekarmysterium ved Stien.                                                                                                Hvem har lagt fra seg et øsekar ved Stien allerede på denne tiden av året? spør en undrende finner til TT. Tyvfiskere er det neppe.

 

Måsene er ankommet.                                                                                                                  De er ankommet før båtsesongen startet og dette førte til frustrasjon for fuglene da de ikke hadde noen  båtkalesje å gjøre sitt fornødne på, i følge en flittig ornitolog som har seilt i utenriksfart.  Måsene har returnert til Kjelling.

 

Granplanting til besvær.                                                                                                           Den pionerånd som rådet i Tvervik på 50- og 60-tallet hva angår gran-planting, har fått et kraftig skudd(!) for baugen. I følge trevirke-produsenter er granen nordenfor Saltfjellet ubrukelig til bygging da trevirket ikke er av den kvalitet som kreves. At samme ekspert har andeler i et importfirma som tar inn trelast fra Sverige, understreker at dette er en mann med flere hatter enn én. At granplantene nå er så store at de ikke en gang kan benyttes til juletrær, er noe vi bare må leve med, sier en representant for grunneierne.

 

Seglet i Seglfjellet                                                                                                                       Dette er ikke blitt hvitere med årene. En geolog fra Finland vil se på saken til våren. Teorien om at den mørkhet i berget som er registrert, skyldes røyk fra grilling ved Stien eller feil oljeblanding i bensinen hos lystfiskere i Mulhammerstraumen, vil da bli etterprøvet.

 

Bryggedans                                                                                                                         Bryggedans eller kaifest er ikke det samme som ballett, melder Norsk Kulturråd og avviser søknaden om tilskudd.

 

Dykkerkurs                                                                                                                         Dykkerkurs etter forsvunne fortøyninger arrangeres i mai på initiativ av flere. En fritidsdykker fra Latvia som hadde en treningstur ved marbakken forteller at dette må være det farligste område å dykke i etter Bermudatriangelet. «Det var den reneste spagetti av tauverk som ville fått Løvolds i Bodø til å senke ambisjonene om et godt salgsår dersom dette tauverket kommer til overflaten», melder latvieren på flytende norsk og som vil være anonym.

 

Tvervik Tamreinlag                                                                                                                   Laget har rettet en henvendelse til beboere på Staupåmo om de der observerte reinsdyr kan hende tilhører nevnte tamreinlag. Ved en inkurie ble tamreinlagets flokk ikke merket i fjor og dersom nevnte flokk i Sørbygden er umerket, er de kan hende tilhørende oss, sier en representant. Ingen på Staupåmo svarer på TTs oppringing.

 

Midskiller.                                                                                                                                 Planene for å sette opp midtskiller på veien Tvervik-Breivik, er utsatt, melder interimstyret for nevnte utbygging.

Hydraulisk port.                                                                                                                 Hydraulisk port i Ferrissundet kan bli en verdenssuksess. Etter at fisken er kommet innenfor, stenges lukene og fisken blir da værende  i indre fjordbasseng inntil den er stor og frisk nok til å komme seg opp Edvard-bekken for gyting. En innsigelse fra elvefiskere om at nevnte port hindrer elvevannet fra Storåga til å komme videre ut i verdenshavene, og at en da risikerer å få Beiarfjorden helt opp til Os slik som i riktig gamle dager, er tatt med i beregningene, sier en opprømt idéinnehaver fra Tvervik som liker å snakke i lange setninger.

 

Ordtak frå Tvervik.                                                                                                                   «Aldri så galt at det ikke kan bli verre»,  er et ordtak fra Tvervik som nylig ble brukt av en mann som ramla på glerrhålka i februar og slo seg på venstre kne. «Det kunne vært begge», sier han i en kommentar fra godstolen.

 

Taubane-planer. 

Planene om taubane fra Tvervikosen og opp på Seglfjellet skal en ikke le av, sier en Tvervikmann med høydeskrekk.

 

Mølndammen-nytt.                                                                                                        Mølndammen skal komme til heder og verdighet igjen. Det vurderes utsetting av and i Mølndammen for å få tilbake det liv som tidligere var en del av området, heter det i en rapport fra Tvervik Ornitologklubb. Endene fanges i Dalosen ved hjelp av flatbrød dynket med sildolje.

 

Skøyteløpskonkurranse.                                                                                           Skøyteløpet «Over Svartnesrevo» er avlyst på grunn av feil i kalenderen, melder komitéen. «Vi så på kalenderen for 2014 i stedet for 2015 og bommet derfor på påskedagene», melder de. TT skriver dette i 2016 (til opplysning for nevnte komité.)  At det ikke er is på fjorden, er en annen sak.

Gamle minner. 

En fotballdommer på tv førte til oppvåkning av gamle minner. En Tvervikdame som man trodde hadde sine tredve minutters middagslur, ble plutselig observert løpende på veg mot Sandåkern før hun ble gjort oppmerksom på at det var dommeren som blåste for offside under en fjernsynsoverført landskamp og at det ikke var et gammeldags varsel om innkommende rikstelefon som hun hørte.

 

Trutning.

Båteieren fra midt-bygda som har en plastbåt liggende til trutning i Edvardbekken, bes om å få denne fjernet.

 

Nytt frå Innovasjon Noreg.

Idéen om hageriver for keivhendte er ikkje tilskuddsberettiga, melder Innovasjon Noreg.

 

Krigsminner.

«En slik alo har jeg ikke hørt siden krigen», sier en Arstadkvinne som besøkte Tvervik akkurat da en seifisker sløyde fangsten etter vellykket fiske. De fleste av måkefuglene hadde fulgt med fiskeren helt fra Gildeskål der de etter lyden å dømme, hører hjemme.

 

Veg ut fjorden. Uttalelse fra Arbeiderpartiet.

«Det store antall utlendinger som besøker Tvervik, viser at vi lever i en globalisert verden», sier en representant for Arbeiderpartiet på veg ut fjorden.

 

IRIS-nytt.

«Man må snart ha mastergrad for å få denne søppelsorteringen til å fungere», sier en Tvervikmann som har fem søppelspann å plages med rett før middagshvilen.

Arkeologiske utgravinger.

Den påtenkte utgraving i Tvervik i juli er avlyst da den til Tromsø Museums inneberettede stein med et kristent kors på, muligens helt fra vikingetiden, viste seg å være en skjellstein mellom to av gårdene på stedet. Steinen er nå på plass igjen etter en viss diskusjon om hvor den opprinnelig hadde ligget.

 

Dialektinnsamling.                                                                                                                        En representant fra Lingvistisk Institutt vil besøke et representativt utvalg av Beiarns befolkning for å samle inn ulike uttale- og bøyningsvarianter av ordet flue i bestemt form flertall. I Tvervik bøyes dette:  «Ei flo- flóo- fleir flo- allj flóen» mens det varierer fra gård til gård langs dalføret sørover. Innsamleren er på diett og ber innstendig om å unngå kaffe og kaker under årets innsamling i motsetning til fjorårets, dette etter pålegg fra fastlegen.

 

GPS Tomtom (reklame)                                                                                                               GPS fra Tomtom er nesten 100 % korrekt, sier en bilfører som forteller at det er umulig å kjøre feil fra Tvervik kai til Coop Moldjord. Påstanden om at man kan havne i dammen i Arstaddalen er derfor avkreftet.

 

Kjøpte Knut Hamsun never fra Beiarn?                                                                       Dersom denne teorien holder vann, er det sannsynlig at forsendelsen til Nobelprisvinneren gikk fra Tvervik. Biografen, Herr Kolloen, sier han ikke har tatt dette inn i sin tobinds-biografi om Hamsun, men ber om å holdes oppdatert.

 

Telehiv om sommeren.                                                                                                                  En søndagskjører fra Saltdal på besøk i Tvervik, sier at vegstandarden er høg, i hvert fall på toppen av telehivene mellom de to kommuner.

 

Kjellingbrua                                                                                                                                 Broen ødelegger for potensiell cruiseskipsfart på Tverviken, selv ved lavvann, sier en kilde til TT.

 

 

PST-nytt.

En kvinne fra området har meldt inn en bekymring til PST etter at hun gjennom flere uker er blitt oppringt av ulike stemmer som har samme budskap: « Eldbjørg har bingo på 23», eller lignende. Disse telefonene kommer på samme tidspunkt hver tirsdag kveld. Kvinnen mener at dette kodespråket tyder på at en forbryterliga planlegger skumle ting siden navnene og tallene som det opereres med er forskjellige fra gang til gang. Kvinnen kontaktet selv PST som vil se nærmere på saken. På spørsmål fra TT om dette kan være på grunn av at kvinnen har et telefonnummer som ligner på Radio Beiarns, avviser kvinnen dette som politisk naivisme.

 

Neste utgave:

 • Nye momenter i saken om utnyttelse av Tvervikhalsen som fremtidig jektemuseum
 • Hvor høyt opp går silden under vårgytingen? – vitneobservasjon fra Eiterjord.
 • «Elgen har også følelser» – dyrevenner slår alarm.
 • «Savnet av fjordisfisket gjør noe med meg» – et dybdeintervju.
 • Rundtur med buss-båt via Tvervik organiseres uten reisesyketabletter.
 • Kan en marinebase på Kakvika demme opp for russisk aggressjon?
 • Laksvald over alle grenser – en sosiomarin tilnærming.
 • Og mye mer.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tvervik Tidende Nr 1 1. Årgang

 • Blåbæra tilbake i Sandåkerkulen
 • Utvidelse av naturreservatet til nytt administrativt område
 • Ny flytebrygge
 • Siste fra garnsetterlaget
 • Oppsummering av elgjakten
 • Nytt fartøy på plass
 • Melkebukk-konstruksjon vekker optimisme
 • Sandskøyta var ikke død
 • Facinerende naturobservasjon ved Edvardbekken
 • Foreninger i hardt vær: Tvervik Isbrytarforening
 • Beslitte båter – en oppsummering
 • Ved til Beiarn?
 • Borgervern i Tvervikdalan?
 • Snøscooter kontra hundespann – en miljøvurdering
 • Vekkelseskonserter – en saga blott?
 • Presisering om vann

Blåbæra er tilbake i Sandåkerkulen.

Tilbakegangen for norsk landbruk er ikke bare av det negative for folk i Tvervik eller andre steder for den saks skyld, om dette skulle interessere noen. Etter flere år med manglende slåttonn på Sandåkerkulens nordside, har man til sin forundring og glede, funnet en økende tilvekst av blåbærlyng. Sist år, under fjerning av tilvekst av småskog med ryddesag, kom man over en slik mengde av nevnte blåbærlyng slik at man etter de nødvendige tredve minutters middaghvile, kunne plukke nær på tre liter blåbær av førsteklasses kvalitet som omgående ble syltet og nedfryst til senere anvendelse. Dette er, uten å ironisere, en mulig vekstnæring. At den økende gjengroing av Tvervik-grenda også bidrar til å binde opp karbon-dioksyd, og at Tvervik derfor bidrar til klimaforbedringer, burde vært nevnt på NRK-Nordlands ettermiddagssendinger, om ikke annet.

Utvidelse av Tverviknakken og Arstadlien Naturreservat til nytt administrativt område.

Herr Blix Hansen, Svartnesveien 2, inngang til høyre, har gjennom media brakt ære til Tvervik-gårdene gjennom sitt geniale initiativ om å utvide naturreservatet til også å gjelde rent administrative anordninger for stedet. Gjennom å ta styringen for vår kommunes så vanskelige stammekrig, har herr Blix Hansen som en rettmessig høvdingeskikkelse, vist seg som en person som vil kunne være en rettesnor for disse stammer fra nærliggende kommuner som kappes om å gjøre seg attraktive for kommunens elektrisitetsfond.

Ny landfast flytebrygge.

Herr R.Wilhelmsen har påpekt at flytebryggen som er installert ved Ytre Kakvik/Lygahågjen, står på trygg grunn ved lavvann. En båteier fra midtbygden sier i en kommentar, at han ikke visste det fantes brygger kun for flo sjø og tar informasjonen til etterretning.
Siste frå Garnsetterlaget.

Tvervik Garnsetterlag har også i år kommet frem til at det ikke pr. nå er politisk korrekt å fremme krav om hevdvunnen utsetting av garn i Tvervikbassenget. Fisken får seile sin egen sjø og selv velge om den vil gå opp Mulhammarfaret sammen med lusbefengt oppdrettslaks for deretter gyte i de groper den måtte behage seg å finne frem til. Garnsetterlaget lever godt på gamle minner og seilaks frå Coop.

Oppsummering av elgjakten 2015.

Dagen etter avsluttet elgjakt, ble det observert sju elger i grenda hvilket viser at det er intelligente skapninger man har med å gjøre.

Nytt fartøy på plass.

Den djerve sjømann S. H. Nilsen har gjennomført en vågal ekspedisjon for å bringe nytt fartøy til Tvervik. Kun is på Agnesfjorden brakte forsinkelse i gjennomføringen og Nilsen tok nødhavn i Bodø før nytt mannskap og bedrede isforhold brakte båten til kommunens flytebrygge i Tvervik.

Melkebukk-konstruksjon vekker optimisme.

Det råder optimisme i Tvervik etter flere meldinger om oppførelse av en melkebukk ved Karenelven. Flere kvinner er observert sittende på den til allmenn beskuelse, hvilket tyder på dens berettigelse.

Sandskøyta var ikke død.

I forbindelse med nybygging av flyplass på Hundholmen, vurderes det fra sikkert hold at ny utførsel av elvesand fra Innponnj Øyran, kan bli en realitet. Dette forutsetter en fortsatt russisk aggressivitet i nord-områdene. Flere sjøfolk med sterk rygg i Tvervik, står klare til å spa unna i rommet.

Facinerende naturobservasjon ved Edvardbekken.

Edvardbekkens utløp forsvinner to ganger daglig, mens den ved lavvann er godt synlig og lett å krysse, melder en tilreisende hytteeier.

Foreninger i hardt vær: Tvervik Isbrytarforening i hårdt (mildt) vær.

Milde vintre har ført til at planene om å kjøpe inn en isbryter, er lagt på is, melder en representant for foreningen. Planene har vært til stede siden dampmaskinens oppfinnelse.

Beslitte båter.

Det ble sist sesong tatt hånd om to beslitte båter i Tvervikbassenget. Eierne er varslet.

Ved til Beiarn?

En observant Tvervikbeboer har ved en dagstur til Coop Storjord, sett flere tilreisende fritidseiendomseiere fra Hundholmenområdet som bringer ved med seg til bygden. Observatøren er sjokkert og uttaler til TT at det neste blir vel at man neste år må til Rana for å kjøpe strøsand.

Borgervern i Tvervikdalene.

Den person som ble observert med gul refleksvest i Tvervikdalene, er ikke en representant for Odins Soldater, slik det var fryktet en stund. Personen var kun en aktiv fotgjenger som ville trekke frisk luft etter en større ferskfiskmiddag med etterpåliggende middagslur ut over de vanlige tredve minutter som er kotymen i Tvervik.

Snøscooter kontra hundespann – en miljøvurdering

Hva forurenser mest? En lynhurtig snøscooter som er borte før man får sagt Goddag? Eller en hundeslede med sju til åtte polarhunder uten styring som bruker flere timer fra ankomst Rødgarasjen til de er oppkoblet og klare til avfart? Dyrestøy og hundelort er en større kime til forargelse enn man før har vært klar over, sier en tilreisende dame fra Finnmark, innom på kaffe og kringle. Hun er godt kjent med problematikken.

 

Vekkelseskonserter – en saga blott?

Slike konserter som vi tidligere var vant med fra blant annet Rødgarasjen, vil nok ikke komme tilbake selv om man nylig både så og hørte en bil med åpne vinduer og amerikansk gospelmusikk strømmende ut, stoppe for å poste et brev ved nevnte garasje.

Presisering om vann.

Alt vann i Beiarn havner til sist i Tvervik. Dette nevnes bare i forbifarten og er til rådmannens orientering.

I neste nummer:

 • Rakatausa – en jobb for noen få utvalgte.
 • Saltlakemuseum i Tvervikosen
 • Ny kontrollstasjon for bomvegfarende etableres i Austdalbakkan.
 • Maskinskade var ekko fra Seglfjellet.
 • Falljstraumen som bensinsparer for større fartøyer.
 • Ny molo frå Vedflaugodden til Nesodden sikrer mot Søddausten.
 • Fra Fiskeribølge til DAB – en lytters bekjennelser.
 • Boligfelt i Størkanakkjen.
 • Nytt vedlikehold av Pont de Else gir sikker overfart for kattene.
 • Vikingeveien ved Dalvolden
 • Øsekarmysterium ved Stien.
 • Måsene ankommet før båtsesongen startet
 • Granplanting til besvær.
 • Seglet i Seglfjellet
 • Bryggedans
 • Dykkerkurs
 • Tvervik Tamreinlag
 • Planene for å sette opp midtskiller på veien Tvervik-Breivik,
 • Hydraulisk port i Ferrissundet
 • Ordtak frå Tvervik.
 • Taubaneplaner.
 • Mølndammen til heder og verdighet igjen.
 • Skøytekonkurranse
 • Fotballdommer på tv førte til oppvåkning av gamle minner.
 • Trutning.
 • Ideen om hageriver
 • Krigsminner
 • Veg ut fjorden
 • IRIS
 • Arkeologiske utgravninger.
 • Dialektinnsamling.
 • GPS frå Tomtom (reklame)
 • Kjøpte Knut Hamsun never fra Beiarn?
 • Telehiv om sommeren.
 • Kjellingbrua
 • PST-nytt
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar